Projekt

Sverige

Succén som kommit till Sverige! Konceptet Smart Yta har etablerat sig på flera orter i Sverige och kan erbjuda såväl privatpersoner eller företagare möjligheten att köpa sin egen kostnadseffektiva lokal i äganderättsform (friköpta med egen fastighetsbeteckning). 

Här är våra pågående projekt.

Här är färdigställda projekt.

Konstruktion

– Stomme av limträbalk.
– Betongplatta på mark med underliggande cellplastisolering.
– Väggar bestående av sandwichelement av plåt med mellanliggande stenullsisolering.
– Fribärande takplåt med isolering på ovansida och takpapp som taktäckning.
– Varje Yta är en egen brandcell utförd i EI60.
– Vikport på 4×3,6 meter med fönster.
– 6 meter takhöjd vid nock och 4 meter vid port.
– Möjlighet att bygga entresolplan.
– VA och el framdragen till varje Yta.
– Möjlighet att installera toalett.