Din Yta – Din fastighet

 

 

Steg 1

Första steget i processen är att du som köpare skickar en intresseanmälan till oss. Du kan också välja att ta kontakt med din närmaste mäklare. Därefter sker bokningen av en fastighet. Investera istället för att hyra. 

Steg 2

När du beslutat dig för att köpa din Smarta Yta tecknas ett skriftligt köpekontrakt tillsammans med mäklaren som undertecknas av båda parter. I kontraktet beskrivs affären mer i detalj. Här erläggs även en handpenning.

Steg 3

På tillträdesdagen betalas återstående belopp av köpeskillingen. Affären bekräftas med ett köpebrev. Detta är ditt kvitto på att samtliga villkor är uppfyllda, att köpeskillingen är betald och att du nu har tillträde till din Smarta Yta. 

Vanliga frågor

Varför skall jag som privatperson/företagare köpa en Smart Yta istället för att hyra liknande lokal?

Du som köpare av en Smart Yta blir lagfaren ägare till en lokal där du själv kan utforma din verksamhet. Din kostnad mot att hyra blir avsevärt lägre samt att det finns potential till framtida värdeökning. Du bidrar till ett minskat energianvändande i och med våra isolerade sandwichelement.

Har man rätt att installera solceller på taket?

JA, varje ägare har rätt att på sin del av taket installera solceller.

Går det enligt samfällighetens stadgar hyra ut hela eller delar av fastigheten?

JA, det tillstår varje ägare möjligheten att hyra ut hela eller delar av sin lokal.

Hur många ampere är det in i varje fastighet?

16 ampere. 3 fas.

Vad menas med miljömedvetet och hållbart val?

Vi använder sandwichelement som är isolerade och bidrar på så sätt till minskad energianvändning mot konventionella byggnationer.
Våra huvudsakliga produkter täcks av miljövarudeklarationer (EPD) i vilka kemisk information listas per ingrediens.

Vad betyder det att vara lagfaren ägare?

Du köper din Yta precis som du köper ett hus. Det tillkommer ingen hyra eller moms. Eftersom varje Yta är en egen fastighet förenklar det också finansieringsmöjligheterna.

Vad är en samfällighetsförening?

Som köpare är ditt industriradhus en del av en redan bildad samfällighetsförening där samtliga fastighetsägare ingår. Samfälligheten innefattar bland annat försäkring av byggnaden, snöröjning och förvaltning av gemensamhetsanläggningen, kostnad ca 400-500 kronor per månad (varierar beroende på förutsättning på varje enskild ort). Enskild försäkring krävs för att skydda inventarier mot stöld, brand, vattenskada etc.

Kan jag som näringsidkare lyfta momsen?

JA, du som momsregistrerad köpare har möjlighet att lyfta tillbaka moms.