VÅR VISION

Om oss

 

 

 

 

Vi är ett företag som tillsammans besitter bred kunskap i alla led vid projektering och uppförande av byggnationer likt vårt Smart Yta-koncept. Vårt mål är att stötta kommuner i att utveckla näringslivet positivt för småföretagare. Vi vill att så många som möjligt ska ha förutsättning och råd att kunna köpa sin egen fastighet, priset på våra smarta ytor ger företagaren större möjligheter till att ta nästa steg med sin verksamhet. Vi vill också främja entusiaster och föreningar genom möjligheten att ägna sig åt sin hobby, eller få möjlighet att förvara sina ägodelar på ett tryggt sätt. Du som köpare ska känna trygghet genom hela processen och kunna få svar på alla tänkbara frågeställningar som kan dyka upp.

 

Hållbarhet & miljö

 

 

 

Vårt koncept bidrar till expansion av mindre och medelstora företags utveckling i kommunen. Miljö och hållbarhet är framtiden för etablering av företag och det är viktigt för oss. När vi pratar om miljö och hållbarhet är det så lätt att tänka enbart på naturen och ekologiska råvaror. Men för oss är det något mycket större! Smart yta är en investering i din kommuns utveckling, den är socialt, ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt hållbar. 

 

Genom att köpa dig hyresfri bygger du dina ekonomiska förutsättningar framåt, tack vare den hållbara och miljömässigt riktiga konstruktionen får du en smart yta för framtiden. Ytans prisbild gynnar företagandet och skapar utvecklingspotential i din stad!

 

 

Investera hållbart och miljömässigt i en smart yta.


För framtidens skull samarbetar vi med företag som har lokal anknytning. Detta garanterar att vi kan säkerställa högsta kvalitet och vara med och påverka under hela processen, från start till överlämnande av färdigbyggd fastighet. Vår höga kravbild som vi ställer på våra noga utvalda leverantörer avseende byggnation, materialval och installation ger dig som köpare en extra trygghet.

 

Energi inbyggd i konstruktioner.


Med en skallösning som har utvecklats för att kunna erbjuda extrem energieffektivitet kostnadseffektivt, kan vi erbjuda en hållbar och miljösmart yta för era behov. Med ett unikt energipanelkoncept får du den optimala balansen mellan investeringskostnader och energieffektivitet genom värmeresistens och de luft- och brandtäta skalkonstruktionerna.

copyright © 2018 smartyta - All rights reserved