PROJEKT

Projekt

 

 

Den friköpta modulen består av en tom yta där ägaren har full frihet att sätta sin prägel. Beroende på vad ytan är tänkt att användas till finns möjlighet till ett entresolplan om upp till 40 kvadratmeter.

 

LUNNARGATAN, VÄSTERVIK

Vi erbjuder nu vår andra byggnation av 2000 kvadratmeter på expansiva Lunnargatan i Västervik med 26 + 26 stycken moduler som planeras uppföras i närtid.

 

 

Kommande projekt.

Vi jobbar hela tiden för att hitta nya möjligheter och intressanta platser att bygga på, tipsa oss gärna!

copyright © 2018 smartyta - All rights reserved