Köpet
Äganderätt innebär att du köper din fastighet och blir lagfaren ägare.


Steg 1 – Intresseanmälan och bokning

Första steget i processen är att du som potentiell köpare skickar en intresseanmälan till oss. Nästa steg är bokning av en fastighet. Om du vill skicka en intresseanmälan till oss – klicka här


Steg 2 – Kontraktsskrivning

När du som köpare beslutat dig för att köpa din smarta yta tecknas ett skriftligt köpekontrakt tillsammans med mäklaren som undertecknas av båda parter. I kontraktet beskrivs affären mer i detalj.


Steg 3 – Slutbetalning och köpebrev

På tillträdesdagen betalas återstående belopp av köpeskillingen. Affären bekräftas med ett köpebrev. Detta är ditt kvitto på att samtliga villkor är uppfyllda, köpeskillingen betald och att du nu har tillträde till din fastighet.

Samfällighetsförening.Till samtliga projekt som Smart Yta bygger bildas det en samfällighetsförening som tar hand om områdets gemensamma intressen.


Samfällighetsföreningen bildas för att skapa en effektiv och långsiktig samverkan mellan fastighetsägarna. Föreningen sköter om VA-avgiften, planering och skötsel av gemensamma ytor, byggnadens fullvärdesförsäkring m.m. Föreningen är obelånad och avgiften är cirka 200 kr/månad.

copyright © 2018 smartyta - All rights reserved