KÖPET

KöpetÄganderätt innebär att du köper din fastighet och blir lagfaren ägare.


Steg 1 – Intresseanmälan och bokning

Första steget i processen är att du som potentiell köpare skickar en intresseanmälan till oss. Nästa steg är bokning av en fastighet. Om du vill skicka en intresseanmälan till oss – klicka här


Steg 2 – Kontraktsskrivning

När du som köpare beslutat dig för att köpa din smarta yta tecknas ett skriftligt köpekontrakt tillsammans med mäklaren som undertecknas av båda parter. I kontraktet beskrivs affären mer i detalj.


Steg 3 – Slutbetalning och köpebrev

På tillträdesdagen betalas återstående belopp av köpeskillingen. Affären bekräftas med ett köpebrev. Detta är ditt kvitto på att samtliga villkor är uppfyllda, köpeskillingen betald och att du nu har tillträde till din fastighet.


Vi reserverar oss för eventuella justeringar i mått eller erbjudande mot slutprodukt och tjänst 

Samfällighetsförening.Till samtliga projekt som Smart Yta bygger bildas det en samfällighetsförening som tar hand om områdets gemensamma intressen.


Samfällighetsföreningen bildas för att skapa en effektiv och långsiktig samverkan mellan fastighetsägarna. Föreningen sköter om VA-avgiften, planering och skötsel av gemensamma ytor, byggnadens fullvärdesförsäkring med mera. Föreningen är obelånad och avgiften är cirka
200 kronor i månaden.

copyright © 2018 smartyta - All rights reserved