DIN YTA

Din Yta

 

 

Vi erbjuder nu dig som företag eller företagare möjligheten att köpa din egna kostnadseffektiva Smart Yta. Den friköpta modulen består av en tom yta där du som ägare har full frihet att sätta din prägel. 

 

Varje fastighet har en yta om cirka 72 kvadratmeter. Fastigheten är avsedd för en rad olika användningsområden som till exempel all slags produktion, partihandel, lagring och annan hantering av varor med tillhörande personalutrymmen och kontor.

 

Du som köpare blir lagfaren ägare och behöver på så sätt inte betala någon hyra eller moms. Som köpare är din fastighet en del av en redan bildad samfällighetsförening där samtliga fastighetsägare ingår. Detta innefattar bland annat försäkring av byggnaden, snöröjning och förvaltning av gemensamhetsanläggningen. All pappershantering vid köpet sker i samarbete med mäklare för att du som köpare skall känna dig trygg genom hela processen. Ta chansen och kontakta oss så berättar vi gärna mer om dina möjligheter med din framtida Smart Yta.

Teknisk fakta.Din yta ingår i fastighetens samfällighetsförening och omfattas av föreningens gemensamma försäkring och den gemensamma anläggningen. Enskild försäkring krävs för att skydda inventarier mot till exempel stöld, brand eller vattenskada. Vid förvärv av fastighet så kan man söka lagfart.


Byggnaden är 78 x 24 meter och är uppdelad i 26 stycken lika stora fastigheter som är ca 12 x 6 meter.


Konstruktion


Stomme av stålkonstruktion.

Betongplatta på mark med underliggande cellplastisolering.

Väggar bestående av sandwichelement av plåt med mellanliggande stenullsisolering

Fribärande takplåt med isolering på ovansida och takpapp som taktäckning.

Varje modul är en egen brandcell utförd

i EI60.

Vikport på 3,5 x 3,5 meter med fönster.

 

6 meter takhöjd vid nock och 4 meter vid port.

Möjlighet till entresolplan på upp till
40 kvadratmeter.

VA och el framdragen till varje modul.

Möjlighet att installera toalett.

Kostnader.

 

 

Hos oss kan du som företag investera i din egen fastighet med en potentiell framtida värdeutveckling. En likvärdig yta att hyra medför en betydligt högre månadskostnad samt mindre möjlighet att påverka dess utformning.

 

I fastigheten erbjuds nu 4 stycken hörnmoduler och
22 stycken mittmoduler på ett pris från 650 000 till 995 000 inkl. moms.

copyright © 2018 smartyta - All rights reserved